اولین گام

با تولید ۱۰۰۰ متر مربع موزائیک؛ طرح تولید کفپوش سیمانی در روستای ایراج به بهره برداری رسید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی آزاد اندیشان ایراج ضمن تبریک این موفقیت به تمامی اعضای شرکت و تشکر ویژه از آقای بلانیان رئیس اداره صنایع و معادن نائین

همه کوشش خود را جهت بهره برداری از دیگر طرحهای شرکت در آینده نزدیک معطوف نموده است.

 پاینده باد قلعه سربلند- جاوید باد سرو     سرفراز                                          

/ 0 نظر / 22 بازدید