/ 4 نظر / 25 بازدید
غمخوار

فقط میتونم بگم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآلی بود

سروناز

باسلام خدمت شمابرادرعزیز از زحمتهای زیادی که برای روستاکشیدیدتشکروقدردانی میکنم

بچه های ایراج

برادر عزیزلطف کنید ازهمه بچه های ایراج درخواست همکاری کنید نه فک وفامیلتون متشکریم

ایراجیها

بچه های ایراج ایناخوب اومدین