سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

              برنامه استراتژیک توسعه                   ایراج**چشم انداز ایراج1400**  تهیه وتنظیم:مهندس محمد مهدی عشقیمقدمه:               استفاده وبهره گیری مناسب از امکانات وتجهیزات موجود ونیروی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 31 بازدید

شعری با گویشهای منطقه خور و بیابانک

دلبری دارم قــدش مانند ســـــــــرو                                    گه گریزد گاه می آید مرا اندرکنـار گه سخن گوید٬گهی خامـوش بنشیند٬گهی                                                 مهرورزد٬گاه غیظ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 69 بازدید
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
4 پست
اسفند 86
10 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
8 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
3 پست
آبان 85
1 پست
ایراج
4 پست
مغزو
1 پست
طباطبایی
1 پست
5000_ساله
1 پست
تاریخ
1 پست
گاندی
1 پست
ممکن
1 پست
ناممکن
1 پست
فردوسی
1 پست
شاهنامه
1 پست
بزرگداشت
1 پست
سعدی
1 پست
دزد
1 پست
کدخدا
1 پست
آب
1 پست
کویر
1 پست