لحظه ها ...

دنگ ... دنگ...

لحظه ها میگذرد

آن چه بگذشت نمی‌ آید باز

قصه یی هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز !

سهراب سپهری

...Bang...Bang  

the moments flow

what has flowed will not come back

it is a story

never renew anymore

SOHRAB SEPEHRI

/ 0 نظر / 34 بازدید