پست های ارسال شده در آبان سال 1389

شهر بزرگ

شهر بزرگ آنست که دارای بزرگترین مردها وزنهاست .چنین جایی،اگرهم از چند کلبه محقر ترکیب یافته باشد،بزرگترین شهر دنیاست.                                                                                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید