پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

خدایا ...

خدایا!                                                     به آنانی که تنها تا نوک بینی شان را میبینند شعوری عطا فرما تا بفهمند میراث فرهنگی ۵٠٠٠ ساله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید