پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

    قالی های سیمانی                                  موزاییک ایراج           درسفری که به اتفاق دوستان به منظور پیگیری امور شرکت به ایراج داشتیم عکسهای بالا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 32 بازدید

ایراج-گرمه -مهرجان-هفتومان

          بیکران     در کویری بس گران عشقی میان آمد          گفت:برخیـزیداینـک همــزبان آمد    درمیـان شــــــوره زاروآفتـــــــابی داغ          گفت:بنشینیـدایـنـک سایـبـان  آمد    ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید
              سد ریزو(ریزآب) ایراج  بهار ۸۶                 نمایی از اردوگاه تفریحی شهیدفهمیده ایراج          رودخانه فصلی نهو(نه او= نه آب)ایراج بهار ۸۶                    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
              برنامه استراتژیک توسعه                   ایراج**چشم انداز ایراج1400**  تهیه وتنظیم:مهندس محمد مهدی عشقیمقدمه:               استفاده وبهره گیری مناسب از امکانات وتجهیزات موجود ونیروی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 31 بازدید