پست های ارسال شده در دی سال 1386

              برنامه استراتژیک توسعه                   ایراج**چشم انداز ایراج1400**  تهیه وتنظیم:مهندس محمد مهدی عشقیمقدمه:               استفاده وبهره گیری مناسب از امکانات وتجهیزات موجود ونیروی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 31 بازدید

شعری با گویشهای منطقه خور و بیابانک

دلبری دارم قــدش مانند ســـــــــرو                                    گه گریزد گاه می آید مرا اندرکنـار گه سخن گوید٬گهی خامـوش بنشیند٬گهی                                                 مهرورزد٬گاه غیظ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 69 بازدید