دکتر حسنی پیروز میدان شد.

انتخابات در نایین با تمام کش و قوسهایش به پایان رسید و آقای دکتر حسنی توانست با اقتدار رقیب خود آقای طباطبایی را پشت سر گذارد.
به این ترتیب هم اکنون تمامی گروهها جدا از تمایلات و پشتیبانی از کاندیداها باید با همدلی و همکاری با آقای دکتر حسنی در جهت آبادانی و پیشرفت امور بکوشند٬ واز مجادله در زمینه های اختلاف و تفرق جدا خودداری نمایند.
شرکت آزاد اندیشان ایراج این انتخاب را به آقای دکتر حسنی ٬ مردم شهرستان نایین و بویژه اهالی روستای ایراج تبریک میگوید.

/ 0 نظر / 21 بازدید