از انتخابات چه خبر؟

طی تماسی که با یک منبع موثقدر شهر نایین داشتم اعلام شد که ۱۶ نفر جهت نمایندگی مجلس  ثبت نام کرده اند که هفت٬ هشت نفر آنان سیاهی لشکر وافراد شاخص در بین آنها عبارتند از:

- آقای دکتر حسنی نماینده فعلی

ـ آقای مهندس رضوی نماینده ادوار گذشته در شهر ستان نایین

- آقای مهندس افضل کاندیدای دوره های قبل

- آقای مقیمی

- آقای شایسته

براین اساس ثبت نام دکتر شیبانی ٬رئیس پیشین  بانک مرکزی٬ شایعه بود.

/ 2 نظر / 14 بازدید

شايسته کی بيد؟