شعری با گویشهای منطقه خور و بیابانک

دلبری دارم قــدش مانند ســـــــــرو                                    گه گریزد گاه می آید مرا اندرکنـار

گه سخن گوید٬گهی خامـوش بنشیند٬گهی                                                 مهرورزد٬گاه غیظ آرد٬گهی جوید فــرار 

دست آوردم که گـــــــیرم خوب تنگش دربغل                                                   رفت پس پس٬ گفت امشب دستم از دامن بدار

با زبان جندقی گفتاکه «هین هین»دور شــو       ۱                                     می چکد امـــــروز از برگ گلم آب انار

  با زبان «خور»یم گفــت:«از پری ریوم بشو» ۲                                     «گر خدا گوی پسردا فم تیایم در کنـار»

با زبان «فرخی» گفت آن نگار سیمتن  ۳                                            «دستم الگ مو همینو نگویم بوس وکنــــــار»

با زبان «گرمه» ای گفــــــتا:«الو  اهو بشیم»     ۴                                «واده اسر آوه برچت تبی اهو بیار»

با زبان «مهرجانی»گفت:«راستی هان بــله    ۵                                        گر دلت بـــوسه مخه جنگت مبه پولت بیار»

گفت «ایــراجی» :«گهینه در نیاوه زی الوس        ۶                                   گرت از هو ارنلوسی مو دشم از این دیار»

بعد از آن با لفظ اردیبی بگفـت:«ای دد عمو       ۷                                       ار چه میلت نی٬بیو اچن گل سیب و انار»

گفت با لفظ «بیاذه » :«پنبه بر رویم چطـو                                            شد که قول نوگلون یک جو نداره اعتبار»

شاعر: اسماعیل بیک رجبعلی عروسانی (عاصی)

۱. هین و هین لفظی که در جندق زیاد به کار برده می شود.

۲. از جلوی رویم دور شو٬ اگر خدا بخواهد پس فردا خودم پهلوی تو می آیم.

۳. دست از من بردار ٬من اکنون بوس وکنار نمی خواهم.

۴. با زبان گرمه ای گفت:برخیز از خواب بیدار شویم٬ وعده به سر آمد برای چه از خواب بیدار نمی شوی؟

۵.با زبان مهرجانی گفت: راستی هان بله٬اگر دلت بوسه میخواهد سر جنگ نداشته باش٬پولت را بیاور.

۶.به زبان ایراجی گفت: بهانه در نیاور ٬زود برخیز. اگر تو از خواب برنخیزی من از این دیار می روم.

۷.بعد از آن با لفظ اردیبی گفت: ای دختر عمو ! اگرچه میل نداری ٬بیا و گل سیب و انار بچین!

۸.به لهجه بیاذه ای(بیاضه ای) گفت: پنبه بر رویم!(یعنی بمیرم و پنبه بر صورتم نهند)چگونه شد  که سخن نوگلان یک جو اعتبار ندارد؟

 

          

/ 2 نظر / 44 بازدید
فرهاد شاهمرادی

سلام زندگی دو روز است آن روز که با تو بود مغرور نشو و آن روز که با تو نبود ناراحت نشو. امیدوارم همیشه در زندگی موفق باشید. خدانگهدار

در روستای ايراج هوای سرد زمستانی سر ناسازگاری دارد .راستی ديگه چه خبر اين روزها در لابلای صحبتهای همشهريان و اقوام و دوستان عزيز ايراجی فيلمبرداری از سکانسهای فيلم آخر دنيا چاشنی خبرها ميباشد . بچه ها با عرض سلام و ادب واقعا خسته بناشيد. اگر هوای سرد زمستانی وقفه درکارتان ایجاد کرد ه دل بچه های کویر گرم است . امیدوارم در روستای ایراج بشما کارگردان و کلیه عوامل و دست اندرکاران خوش بگذرد و هميشه خاطرات خوشی را از طبيعت و مناظر ديدنی و جاذبه های اين خطه کوير اين ديار اشنا ( روستای ايراج )بياد داشته باشيد از حضور مردم زحمت کش ودوست داشتنی و خونگرم اين ديار و جاذبه ها گردشگری و مناظر و طبيعت کوير و چشم اندازهای ديدنی در اين فيلم به هر نحو ممکن سهيم و ياد گردد. در حاشيه و نقد فيلم....اگر سناريوی فيلم حق انتخاب را بشما خواهد داد نام فيلم را غروب دنيا و يا هر نام ديگری که در خور وشان روستای ايراج ميباشد و پیام زیباتری را درذهنها تداعی می کند گزینه نمایید موفق و موید باشید از بچه های ایراج -داود معتمدی