شهر بزرگ

شهر بزرگ آنست که دارای بزرگترین مردها وزنهاست .چنین جایی،اگرهم از چند کلبه محقر ترکیب یافته باشد،بزرگترین شهر دنیاست.                                                                                  نه محلی که کارخانه ها و مخزنهای مصنوعات در آن فراوانند،نه محل ملاقاتها و تعارفات بیحساب واردین و مسافرین، نه محل بلندترین ساختمانها که اجناس دنیا را میفروشند، نه محل کامل ترین کتابخانه ها و مدرسه ها،  نه محلی که پول درآن بسیار است، نه محلی که سکنه آن زیاداست،هیچکدام از اینها شهر بزرگ نیستند. آنجا که قویترین نسل سخنوران و جنگجویان زیست میکنند، آنجا که وطن از هرچیز عزیزتر است وپاداش عشق وطن پرستان را میدهد، آنجا که یادگارهای دلیران و پهلوانان در گفتگوها و امور مردم جا گرفته اند، آنجا که اقتصاد و احتیاط مراعات می شوند، آنجا که با وجود عقل ودانش ،از قانون بی نیازند، آنجا که از اسارت خبری نیست، آنجا که قدرت داخلی بر قدرت خارجی مقدم است، آنجا که حفظ حقوق ،بزرگترین آرزوی افراد است،و رئیس و مدیر و حاکم فقط اجیرمردمند،  آنجا که اطاعت وجدان و اعتماد به نفس را به کودکان یاد می دهند، آنجا که در هرکار نشانه برابری نمایان است، آنجا که دوستان صدیق با وفا گرد آمده اند، آنجا که زن و مرد از آلایش دورند، آنجا که خون پدرها سرخ است!، آنجا که تن مادرها سالم و تواناست!، آنجا شهر بزرگ پدیدار است !

از منظومه های والت ویتمن آمریکایی  (١٨١٩-١٨٩٢)

 

/ 0 نظر / 24 بازدید