سرو ایراج چهار ساله شد - من چهل ساله !

چهار سال پیش در چنین روزهایی اولین وبلاگ ایراج به نام سرو  ایراج ایجاد گردید و به دنبال آن و درحدود یک سال بعد بیش از ده وبلاگ ایراجی دیگر با موضوعات متنوع وگوناگون متولد شد که هرکدام به نوبه خود به مسائل فرهنگی،مذهبی ،تاریخی ،طبیعی ،سیاسی ،اخبار وغیره پرداخته و می پردازند.

در شهرستان خوروبیابانک (ونایین) و بلکه به نسبت جمعیتی در ایران هیچ روستایی اینهمه وبلاگ و وبلاگ نویس فعال ندارد.

گرچه درابتدای شروع به کار وبلاگها اختلاف سلیقه ها مباحث جدی و گاهی پرخاشگرانه و خارج از ادب و نزاکت را در بین وبلاگ نویس ها و بازدید کنندگان بوجود آورد و پیامهای وبلاگها محل تقابلات تند وتا حدی زننده بعضی ها گردید اما به زودی همه وبلاگ نویسان و بازدیدکنندگان ایراجی پی به فلسفه وجودی وبلاگهابرده و عاقلانه ترو با آرامش و بردباری بیشتری به نوشتن و پیام دادن پرداختند.

امروز پس از گذشت چهار سال از برافراشته شدن پرچم سبز سرو هزارساله ایراج در آسمان روشن جهانی و بویژه با نمایان گشتن تپه های باستانی ایراج که تمام وبلاگهای ایراجی در این مورد رسالت خویش را ادا نمودند نام ایراج به عنوان روستایی (تمدنی)پنج هزار ساله برتارک تاریخ این مرزو بوم میدرخشد.

امید آنکه تمامی دوستان با درک موقعیتها در برابر کردار و اندیشه هایی که فرهنگ وتاریخ نه تنها ایراج که هر کجای این مرز پرگهر را نشانه رفته است ایستادگی نموده و به گسترش و شناسایی بیشتر فرهنگ بومی کمک نمایند. 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید