بزرگداشت سعدی

روز اول اردیبهشت در روزشمار خورشیدی ما به نام سعدی و بزرگداشت او نامگذاری شده است.یکی از سعدی شناسان بزرگ مرحوم استاد حبیب یغمایی -نویسنده ،پژوهشگر و شاعرتوانای معاصر - میباشد که ما اورا بیشتر با شعر روباه و زاغ کلاس دوم ابتدایی میشناسیم.آرامگاه او درشهر خور واقع است.اینک نثری از استاد یغمایی در مورد سعدی:

سعدی پیامبر فارسی است،و معجزه او زبان او.از دیگر کمالات انسانی و فضایل معنوی او بگذریم.نکته ای که تکیه بدان می توان کرد وباید کرد زبان اوست که دیگر شاعران بزرگ ایران وشاید جهان چنین معجزه ای نیاورده اند.ما در این دوره و فرزندان ما درآینده به زبان فردوسی یا مولوی یا حافظ یا دیگر بزرگان ادب سخن نمی کنیم،زبان ما زبان سعدی است.اوست استاد مسلم و معلم بزرگ،اوست آفتابی جهان نورد که از نور و فروغ خود معارف بشری را تابش و روشنی بخشیده است.

جوانی از شیراز چون کشور خود را چون موی زنگی درهم و آشفته می بیند،از تنگ ترکان بیرون می شود.گریزگاه او ممالک اسلامی است.در نظامیه بغداد درس می خواند.به ارشاد ابوالفرج جوزی گردن می نهد.در مساجد شهرهای اسلامی چون بعلبک به منبر می رود و خلق را موعظه می کند.به زیارت کعبه می شتابد.غالب ممالک اسلامی را به عزم سیاحت و به نظر عبرت در می نوردد.با کاروانیان عرب دمخور ودمساز می شود.به دزدان و راهزنان دچار می گردد. بیابان ها را با پای پیاده در می نوردد. با مرجل و ابریق و سنگ تافته سرو کار پیدا می کند.با پلنگ می ستیزد.به عملگی و کار گل در می افتد.زن(اختیار) می کند و فرزند  می آورد و در صنعا طفلش در می گذرد.او چون درختی است تناور به هیکل قوی که تحمل این مصائب را دارد.

سعدی به تمام معنی مسلمان است وسنی است.قرآن و نماز را که از کودکی فراگرفته از یاد نمی برد.خدا و پیامبر اسلام و خلفای چهارگانه را ستایش می کند.اما به علی بن ابی طالب (ع)و فرزندان او ارادتی بیش دارد و از بنی فاطمه امید دارد که ایمان خاتمه قولش باشد.

جوانمرداگر راست خواهی ولی است

              کرم پیشه شاه مردان علی است 

خدایا به حق بنی فاطمه

                   که بر  قولم ایمان کنم خاتمه  

اگردعوتم رد کنی ور قبول

                   من و دست و دامان آل رسول

 

 

 

 

 

 

   

/ 0 نظر / 24 بازدید