رباعیاتی از حکیم عمر خیام

   
«هزار سال آسمان و اختران را درمدار وسیر به شیب وبالا جان باید کندن تا از این آسیابک٬ دانه ای درست چون عمر خیام بیرون افتد»

اسرار ازل را نه تو دانی ونه من
                              وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من وتو
                              چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

                    . There was a Door to which I found no key
   :  There are a Veil past which I might not see
                          Some little Talk awhile of Me and Thee
        There seem"d -and then no more of Thee and Me

        یک چند به کودکی به استاد شدیم
                                  یک چند به استادی خود شادشدیم
        پایان سخن شنو که مارا چه رسید
                                       از  خاک در آمدیم و بر باد شدیم

 

         With them the Seed of Wisdom did I sow

         :And with my own hand labour"d it to grow   

         - And this was all the Harvest that I reap"d  

          ". I came like Water and like Wind I go "

      

/ 2 نظر / 21 بازدید
عروسان گلستان(مرداس)

سلام به ایراجی های عزیز ، هر وقت از سمت اصفهان به عروسان بریم از وسط ایراج رد می شیم و ایریج را هم یه زیارتی میکنیم ، چند عکس از ایراج گذاشتم تو وبلاک aroosan-golestan.blogfa.com برید ببینید جالبه. التماس دعا