سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

ایراج-گرمه -مهرجان-هفتومان
نویسنده : حسن اشرف - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
 

 

        بیکران 

   در کویری بس گران عشقی میان آمد          گفت:برخیـزیداینـک همــزبان آمد

   درمیـان شــــــوره زاروآفتـــــــابی داغ          گفت:بنشینیـدایـنـک سایـبـان  آمد

   قلبهامان تشنه جــــــام محبت بـــود           ازسر کـوه بهیـن یـک مهــربان آمد

   آمـــدوایــــراج رابا خود شــکوفـا کـرد         جان به مهرآمیختیم ومهـرجان آمد

   در سکـوت خلوت شبـهـای مـهـتابی         خوش نسیمی ازجوارهفتمان آمد

   در شکوه وسـعــت بی انتهـای شن           نور گفتی از کران تا بیــــکران آمد

 گرمه درگرمای تندوبی امان میسوخت        چتر سبز نخــــل آمد در امان آمد

   مانده بودم برکنار چشمه ای بی روح       ناگهان چشـــمه بگریید و‌‌‌ به جـان آمد

                           ...                                                             ...