سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

سرنوشت
نویسنده : حسن اشرف - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
 

چند می گویی که این کاراست نیک،آن کار زشت؟

کار زشت ونیک نبود جز به حکــم سرنوشت

شاید از آفت شود محصول برزیگر تباه

پس مسلم نیست کس را بدرویدن آنچه کشت

این یکی را بخت مقبل ،دیبه بافد بی کلاف

وان دگر را چرخ مدبر،پنبه سازد هر چه رشت

نیست اومیدی که گردد چیره نیکی بر بدی

ورچه داده است این نوید اندر اوستا زردهشت

از حیات این جهانی آدمی را سود نیست

جز محبت زان چه دارد، جز مروت زان چه هشت

بهره گر خواهی ز دنیا، همدمی محرم بجوی

یا حکیمی نیک محضر،یا بتی نیکو سرشت

از هنر هرگز ممان غافل که افرازد به پای

آسمان ها برزمین،دست هنر ،از خاک و خشت

هر که از طهران به اصفاهان شود گوئی حبیب

لطف یزدانش دهد جای از جهنم در بهشت

                                            اصفهان -1355

   حبیب یغمایی شاعر بزرگ خورو بیابانک