سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را
نویسنده : حسن اشرف - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
 

 

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگـــــــــــــــــانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـــــــــــی را

                                                   به قطع رشته جان عهــــــــد بستم بارهـــــــا با خود

                                                     به من آموخت گیتی، سست عهدی،سخت جانی را

بجوید عمــــــــــــــر جاویدان هر آنکو همچو من بیند

به یک شام فـــــــــــراق،اندوه عمـــــــر جاودانی را

                                                    کی آگه می شود از روزگــــــــار تلخ ناکامـــــــــــان

                                                    کسی کو گسترد هــــر شب،بساط کامــــــرانی را

به دامان خون دل از دیده افشـــــــــــاندن کجا داند

به ساغــــــــر آنکه می ریزد شراب ارغوانـــــــی را

                                                   وفا و مهــــــــــــــــــر کی دارد حبیبا آنکه می خواند

                                                   به اسم ابلهـــــــــی رسم وفــــــــا و مهـــــربانی را

حبیب یغمائی -شاعر بزرگ خور وبیابانک