سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

تقدیم به دهیار ایراج
نویسنده : حسن اشرف - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
 

 

گفته است دهیار من ایراجیم                  دائما در مسجد و با راجیم1             

نیستم من درشمال ودرجنوب                  گاه پای سرو هستم گهی با کاجیم 2

کدخدایم من ولی آبادیم آباد نیست          زین سبب هم هاجیم،هم واجیم

بس که من بر مردمان غم خورده ام          گوئیا بر هر کسی من آجیم

من نمی گویم ولی بی ادعا                   بر همه ایراجیان من ناجیم     

گر تو شک داری بر این گفتار من             رو بپرس،من قوم و خویش حاجیم

نور می تابد ز رخسارم ببین                   در ردیف دشمنان داجیم 3

عابری بگذشت بر ما و بگفت                  کدخدا من در تب وراجیم

 

1-  راجی : آقای راجی امام جماعت مسجد امام حسین (ع) روستای ایراج 

2-   با کاجیم : با کاجی هستم

3-  داج (داجی) : تاریکی