سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

امسال باهار میشه!!
نویسنده : حسن اشرف - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
 

برف باریدن در خور و بیابانک شده مقیاسی برای سردی هوا و مقدار بارش در کل ایران.میگویند اگر در خورو بیابانک که بر ساحل کویر نمک قرار دارد برف ببارد ٬ حساب بقیه نقاط کشور روشن است وسال پر آبی در پیش است.طی چند روز گذشته رسانه های سمعی و بصری والبته نوشتاری با انعکاس وسیع خبر بارش برف بی سابقه (به قول خودشان) در حاشیه کویر وحتی در کویر مرکزی در مهمترین بخشهای خبری خود یادی هم از این وادی فراموش شده کردند.باز جای شکرش باقیست که در تابستانها به دلیل گرمترین نقطه استان اصفهان (حتی ایران)و در زمستان با یک پزرمه برف یادی از پاسبانان کویر مینمایند.منطقه ای که اگر مردمان سختکوش و خونگرمش مثل خیلی از مناطق دیگر رهایش می کردند قلب ایران تپش امروز را نداشت.گرانیگاه جغرافیایی ایران سالهاست که مورد بی مهری و بی عدالتی قرار گرفته است و از ظرفیتهای فوق العاده آن هیچ استفاده ای نشده است. اما امروز نسل خود جوش و اندیشمند این خطه که هیچ امیدی به مسئولان و مدیران استانی وکشوری جهت باروری توان و استعدادهای منطقه ندارند با پشتکار و تدبیر بر آنند تا درس مدیریت و برنامه ریزی را به خیلی ها بیاموزند.