سرو ایراج

سرو هزار ساله ایراج

باز هم سرو ایراج!
نویسنده : حسن اشرف - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
 

این روزها اگر گذارت به ایراج افتاد :

 سلام ای سرو آزاده !

سلام ای دشتهای خرم و تازه

سلام ای چشمه های روشن و جوشان

سلام ای ...

ده سال دیرتر اما اگر گذارت به ایراج افتاد:

سلام ای سرو خشکیده !

سلام ای دشت تفتیده !

سلام ای چاله خاموش و بی فریاد !

سلام ای مانده در تو باد و تنها باد !

سلام ...